Airprolle ISAGO:n standardien ja suositeltujen käytäntöjen rekisteröinti ainoana Pohjoismaissa

4.5.2015

Lentoyhtiöiden ja lentoasemien maa- ja matkustajapalveluja laajasti tuottava Airpro Oy on saanut kansainvälisen ilmakuljetusjärjestö IATA:n ISAGO –rekisteröinnin (IATA Safety Audit for Ground Operations). Auditoinnit suoritettiin  Airpro Oy:n hallinnossa ja asemilla Helsingissä ja Oulussa.
 
 Airpro Oy:n maapalvelutoimintojen ISAGO -auditoitua laatu- ja johtamisjärjestelmää sovelletaan koko Airpron palveluketjussa. Tällä hetkellä Airpro Oy on ainoa ISAGO -rekisteröity maapalveluiden tuottaja Pohjoismaissa. 
 
  ”ISAGO -rekisteröinti on osoitus meille ja asiakkaillemme moniosaajuuteen perustuvan toimintamallimme toimivuudesta nyt myös kansainvälisessä vertailussa. Meille kuten  koko ilmailualalle on ensiarvoisen tärkeää turvallisuudenhallintajärjestelmän (Safety Management System) ja sen ohjeistusten mukainen toiminta. ISAGO -rekisteröinti on tärkeä virstanpylväs koko organisaatiollemme pyrkiessämme jatkuvasti kehittämään toimintaamme niin turvallisuus-, laatu- kuin palvelunäkökulmasta”, iloitsee toimitusjohtaja Janne Hattula.
 
  ISAGO on maapalveluita tuottavien organisaatioiden standardisoitu ja strukturoitu auditointiohjelma. ISAGO on mallinnettu IATA:n menestyksekkäästä IOSA –ohjelmasta, hyödyntäen kansainvälisesti tunnustettuja maapalvelujen standardeja ja suositeltuja käytäntöjä. ISAGO tarjoaa monia hyötyjä ilmailualalle, pyrkien mm.  edistämään maahuolintapalveluiden turvallisuutta ja vähentämään kustannuksia tarjoten yhtenäisen auditointiprosessin ja harmoinisoidut standardit.

 Lisätietoja: Airpro Oy, viestintä

Lue myös muita artikkeleita