RTG Ground Handling Oy mukaan työllistämisen edistämishankkeeseen

17.5.2021

Airpron tytäryhtiö RTG Ground Handling Oy oli mukana keskustelemassa Helsinki–Vantaan lentoaseman työvoimatilanteesta yhdessä IAU:n, Aviatorin sekä Swissport Finlandin kanssa. Keskustelun oli kokoon kutsuttu Työministeri Tuula Haataisen pyynnöstä ja keskusteluja ohjasi varatuomari Jukka Ahtela Työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Keskusteluja käytiin hyvässä hengessä koronakriisin aiheuttamasta tilanteesta alallamme ja sen eri toimijoiden kesken. Keskustelun tarkoituksena oli pohtia, miten voisimme edesauttaa ilman työtä jääneiden työllistymistä erityisesti Helsinki–Vantaan lentoasemalla. 

Helsinki–Vantaan lentoasemalla maahuolintapalveluja tarjoavat Swissport Finland Oy:n, Aviator Airport Services Oy:n ja RTG Ground Handling Oy:n sekä Ilmailualan Unioni IAU ry:n edustajat ovat kevään aikana käyneet keskusteluja alan työvoimatilanteesta selvityshenkilö Jukka Ahtelan johdolla. Osapuolia keskusteluissa ovat edustaneet toimitusjohtajat Tomi Viitanen (Swissport), Jukka-Pekka Kujala (Aviator) ja Janne Hattula (RTG) sekä puheenjohtaja Juhani Haapasaari (IAU).

Neuvottelujen kohteena ovat olleet osapuolina olevien yritysten työvoimatilanteeseen liittyvät tarpeet keväällä 2021. Tavoitteena on ollut löytää keinoja edesauttaa ilman työtä jääneitä/jääviä ilmailualan työntekijöitä työllistymään jouhevasti avoimen yhteistyön kautta.

Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että lentoliikenteen elpymisen myötä tulee pyrkiä tilanteeseen, jossa ilmailualan palveluyritykset voivat työllistää tarvitsemansa henkilöstömäärän mahdollisimman sujuvalla tavalla ottaen samalla huomioon yrityksiä sitovat lainsäädännön ja työehtosopimuksen velvoitteet. Työntekijöiden näkökulmasta tämä tavoite tarkoittaa erityisesti työllistymismahdollisuuksien edistämistä ja turvaamista uudessa tilanteessa.

Osapuolet ovat yhtä mieltä myös siitä, että osaava ja ammattitaitoinen työvoima on avainasemassa ilmailualan palveluissa jatkossakin ja että hyvien neuvottelusuhteiden kehittäminen ja ylläpito ovat keskeinen väline kilpailukykyisen ja työllistävän toiminnan turvaamiseksi.

Lopputuloksena käynnistetään työllistämisen edistämishanke

Tuloksena neuvotteluista osapuolet ovat päättäneet määräaikaisesta järjestelystä, jossa Swissport ja IAU perustavat erityisen työvoimapoolin helpottamaan ja tukemaan sujuvaa työllistämistä. Työvoimapoolin jäseneksi voivat liittyä lomautettuna olevat Swissportin työntekijät. Järjestelyn ajan RTG ja Aviator palkkaavat – täytettyään niitä sitovat uudelleensijoitus- ja takaisinottovelvoitteet omia lomautettuja ja irtisanottuja työntekijöitä kohtaan – omien tarpeidensa ja kriteeriensä mukaisesti työvoimapoolissa olevia henkilöistä uusina työntekijöinä niihin tehtäviin, joihin poolissa olevilla on aiempi koulutus, ammattitaito tai osaaminen.

Työsuhteissa noudatetaan normaaleja työvoimaa palkkaavan yrityksen työehtosopimuksen ehtoja, mukaan lukien paikallisiin sopimuksiin perustuvat työsuhteen ehdot. Työntekijät palkataan pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin.

Työvoimapoolin toiminta pyritään käynnistämään mahdollisimman joutuisasti. Pooli on määräaikainen ja se puretaan 31.8.2022 elleivät osapuolet toisin sovi.

”On hienoa, että olemme löytäneet polun, jonka kautta voimme yhteistyössä edesauttaa alaa toipumaan koronkriisin kurimuksesta. Sitä mukaan, kun lentoliikenne elpyy ja operaatiot kasvavat pystymme mekin purkamaan lisää lomautuksia ja toivottavasti myös tarjoamaan työmahdollisuuksia muille alan ihmisille. Ensin kuitenkin täytämme meidän velvollisuutemme ja työllistämme oman henkilöstömme. Kun tulevaisuudessa koittaa tilanne, jossa pystymme rekrytoimaan uusia työntekijöitä, noudatamme hankkeessa ja työehtosopimuksessa sovittua toimintatapaa”, toteaa RTG Ground Handling Oy:n toimitusjohtaja Janne Hattula.

Lisätietoja Toimitusjohtaja Janne Hattula, puh. 020 708 2550

Lue myös muita artikkeleita